Oppføringer av anita

Jobbmesse 17. januar 2019

Til arbeidsgjevarar i Sunnfjord / Høyanger/ HAF NAV vil informere om at neste store jobbmesse blir torsdag 17. januar 2019.  Sett av datoen, meld gjerne tilbake interesse/påmelding allereie no. STAD: Førdehuset som sist, men i idrettshallen denne gongen slik at vi får betre plass. TID: Torsdag 17. januar 2019. Messa er lagt til januar slik at […]

Accountor – nytt medlem i FIN

Under Aksello sitt frukostmøte i dag vart næringslivet i Flora oppfordra til å melde seg inn i FIN. 10 minutt etter møtet hadde vi fått ei ny medlemsbedrift 🙂 Accountor som har 15 tilsette i Førde og Florø fører rekneskap og gir økonomisk rettleiing – og er opptatt av utvikling i distrikta. Hanne Sølvi Rønnekleiv […]

Nytt styre i FIN

Årsmøtet i Flora Industri- og Næringsforening gjekk av stabelen onsdag 25. april. Gustav Johan Nydal vart vald til ny leiar etter at Bjørn Hollevik takka nei til gjenval – etter 12 år i førarsetet. Det nye styret i  FIN 2018 er samansett av: Leiar                       […]

HØYRING ruteflygingar i Sør-Noreg

Samferdselsdepartementet ber no om innspel i samband med arbeidet med ny konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020. Les pressemeldinga her. Høyringa, der involverte fylkeskommunar og andre relevante instansar kan kome med innspel til prosessen med statleg kjøp av flyruter, utgjer ein viktig del av avgjerdsgrunnlaget for Samferdselsdepartementet ved den […]

Velkommen om bord i Eidsfjord

Den nye el-ferja Eidsfjord ligg ved kai i Florø, og medlemmane i FIN er velkommen til omvisning om bord.   Fredag 9. februar frå kl 9.00 til kl.10.00 Dette er veldig kort varsel, men slik vart det – vi må berre gripe sjansen! Meld snarast tilbake om firmaet ditt vil vere med – og kor […]

37 nye verksemder i Flora

– Flora har i fleire år lege veldig høgt oppe når det gjeld evne til omstilling. Dette er på nytt eit døme på at det faktisk er sant, seier leiar i FIN Bjørn Hollevik til Firdaposten 3. februar. Heilt ferske tal frå Statistisk sentralbyrå viser at det i løpet av fjoråret var ein auke på […]